Testament opstellen

Wilt u een testament opstellen? Het opstellen van een testament moet met zorg gebeuren. Iedereen die nadenkt over leven en door, stuit op financieel gebied onherroepelijk op de vraag wat er met zijn vermogen gebeurt na overlijden. Wanneer je nadenkt over je nalatenschap krijg je te maken met het erfrecht.
testament
Alle regelingen conform het testament is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin is onder andere in opgenomen wie de gerechtigden precies zijn die recht hebben op het vermogen. Dit wordt ook wel versterferfrecht genoemd. Standaard zijn bloedverwanten eerste rechthebbende wat door de overheid is vastgelegd. De verdeling zal naar uw echtgenoot en naaste familieleden gaan. Wanneer je hier vanaf wilt wijken of anderen ook een deel te geven van de erfenis dient dit te worden opgenomen in het testament. Maar ook om fiscale redenen kan het opstellen van een testament voordelen met zich meebrengen voor de achterblijvers.

Volledige vrijheid voor testament opstellen

De wetgever geeft volledige vrijheid voor het opstellen van een testament. De erflater heeft hierin volledige vrijheid en bepaald zelf waar de nalatenschap terecht komt. Dit wordt vastgelegd in de notariƫle akte bij de notaris. Op deze manier kun je bijvoorbeeld de nalatenschap verdelen over meerdere personen, geen familie, liefdadige instellingen enzovoorts. De notaris kunt u advies geven over fiscale voor- en nadelen hieromtrent. Met de heffing van erfbelasting moet rekening mee worden gehouden.

Wanneer een testament opstellen

Volgens het huidige erfrecht nog noodzakelijk om een testament op te stellen? Deze vraagt kunt u pas beantwoorden waaneer u de wettelijke bepalingen van het erfrecht kent. Wanneer u andere regeling(en) wenst dan het erfrecht moet u een testament opstellen. Opstellen testament is van belang wanneer er sprake is van;

 • meerdere huwelijken
 • stiefkinderen
 • pleegkinderen
 • samenwoning
 • problemen met kinderen
 • uitsluiting van schoonkinderen
 • echtscheiding
 • alleenstaande met of zonder kinderen
 • gehandicapte kinderen of familieleden

Wanneer u van de wettelijke regeling wilt afwijken, bijvoorbeeld als er sprake is van;

 • de wettelijke verdeling niet wilt toepassen
 • de wettelijke wilsrechten van de kinderen (recht op goederen) wilt uitsluiten, beperken of uitbreiden
 • een legaat wilt maken
 • een last wilt opleggen
 • een executeur wilt benoemen
 • vermogen onder bewind wilt stellen
 • de voogdij over uw minderjarige kinderen wilt regelen
 • een tweetrapsmaking (erfstelling over de hand) wilt maken om bijvorbeeld een ex-echtgenoot buiten spel te zetten
 • de grootte van de erfdelen van de erfgenamen wilt wijzigen
 • de echtgenoot als erfgenaam wilt uitsluiten