Vraag en Antwoord

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen met antwoord voor u geselecteerd. Staat uw vraag niet in het overzicht? Neem dan contact met ons op.

Wel of geen testament maken?
Dat kunt u uiteindelijk beantwoorden wanneer u de vastgelegde wettelijke bepalingen van het erfrecht kent. Wilt u van de wettelijke bepalingen afwijken? Dat moet u een testament opstellen.
Besparen op notariskosten door samen met mijn echtgenoot één testament te maken?
Nee. U en uw echtgenoot moeten ieder afzonderlijk een testament maken.
Hoe kan een testament worden gemaakt?
De wet biedt meerdere mogelijkheden. Het kan middels notariële testament: een notariële akte wordt opgemaakt door de notaris. Andere mogelijkheid is via een depot-testament. Dit kan bij de notaris in bewaring (depot) gegevens worden middels onderhandse akte.
Moet een getuige aanwezig zijn tijdens het onderteken van het testament?
Nee. Dit is sinds 1 januari 2003 niet meer nodig.
Wie kan na mijn overlijden een afschrift opvragen van mijn testament?
In het beginsel alleen de erfgenamen, executeur, bewindvoerder van een erfgenaam en de kinderen kunnen een afschrift van uw testament aanvragen.
Ruzie voorkomen direct na mijn overlijden voorkomen?
Dat is altijd lastig maar u kunt met de notaris afspreken dat de afschrift van het testament pas na de begrafenis wordt afgegeven.
Vervalt mijn testament als ik gescheiden ben?
Uw testament zelf vervalt niet, maar is volgens de wet wel de bepalingen die u gemaakt hebt ten voordele van uw ex-echtgenoot.
Wat is een codicil?
Een codicil is een onderhand stuk, een uiterste wilsbeschikking, die door de erflater eigenhandig moet worden geschreven, gedateerd en ondertekend. Een codicil hoeft niet notarieel te worden vastgelegd.
Waar kan ik mijn codicil het beste bewaren?
U moet uw codicil zodanig bewaren dat het bij uw overlijden makkelijk te vinden is. Bijvoorbeeld in de bureaulade waarin u uw financiële administratie bewaart. Deze kunt u ook in bewaring laten nemen door uw notaris. Kopie aan een vertrouwenspersoon is ook mogelijk.
Wat is een legaat?
Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een persoon een vorderingsrecht toekent.