Testament maken

Wilt u een testament maken, of bent u benieuwd wat dit inhoudt? Het testament biedt u de mogelijkheid om uw laatste wil mee te geven en tot uitvoering te laten komen, nadat u bent komen te overlijden.

Verdeling van uw bezit

De meeste mensen die een testament maken doen dit om de verdeling van hun bezit te regelen. Op het moment dat u in gemeenschap van goederen getrouwd bent zal uw bezit overgaan op uw partner. Komt ook uw partner te overlijden, of had u geen partner meer? Dan komt de erfenis toe aan de kinderen. U kunt een testament maken om hier veranderingen in aan te brengen en bijvoorbeeld anderen te begunstigen, of uw kinderen voorrang te geven op uw partner.

Verdeling naar de kinderen

Wilt u uw bezit direct doorspelen naar uw kinderen? U kunt een testament maken door contact op te nemen met de notaris, of aan de hand van een voorbeeld zelf een document op te stellen. U zorgt er daarmee voor dat u er bijvoorbeeld voor kunt zorgen dat uw partner alleen het huis ontvangt, terwijl de financiële middelen of andere bezittingen naar de kinderen gaan. Wat dat betreft kunt u een testament maken om aan te geven hoe de verdeling van uw bezit na uw overlijden eruit dient te zien.

Testament maken bij de notaris

Wilt u een testament maken bij de notaris? Houd er dan rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn. Ook op het moment dat u een testament wilt aanpassen dient u zich tot de notaris te wenden en krijgt u daarvoor een rekening. Het is verstandig om een testament te maken op het moment dat u of uw partner uit het buitenland komt, één van uw beiden een eigen bedrijf heeft of wanneer u kinderen uit een eerdere relatie heeft. U kunt dan een testament maken om de verdeling van het bezit op de juiste manier vorm te kunnen geven.