Testament voorbeeld

Bekijk het testament voorbeeld om na te gaan welke elementen u hier in op dient te nemen. Een notaris kan u hier alles over vertellen, maar houd er rekening mee dat daar kosten aan verbonden zijn. U kunt er in plaats daarvan ook voor kiezen om zelf een document op te stellen, aan de hand van dit voorbeeld.

Testament bij de notaris

Wilt u een testament voorbeeld bekijken, bijvoorbeeld om na te gaan wat u bij de notaris kunt verwachten? Het is in ieder geval van belang om ervoor te zorgen dat er een datum boven het testament staat. Zorg ook voor de handtekening aan de onderzijde. Dit zijn twee essentiële elementen. Zonder deze onderdelen kan er nooit sprake zijn van een geldig testament. Gebruik wat dat betreft het testament voorbeeld om er zeker van te zijn dat u geen elementen over het hoofd ziet en u kunt rekenen op een geldig document.

Zelf een testament opstellen

Wilt u zelf een testament opstellen? Gebruik het testament voorbeeld dan om de juiste inhoud te kiezen, maar tevens een goede volgorde aan te houden. Zorg ervoor dat u begint met ‘Ik, ondergetekende [voornaam, naam], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] en wonende in [woonplaats] verklaar mijn testament als volgt op te maken’. Hiermee zorgt u ervoor dat u de juiste introductie kunt plaatsen, om aan te geven wie u bent. Vervolgens kunt u gebruik maken van ‘(Ik herroep alle vorige testamenten en bepaal dat:)’, waarmee u ervoor zorgt dat dit recente document het enige is dat geldig is.

Inhoud van het testament

De inhoud van het testament kunt u in bepaalde mate zelf bepalen. Geef bijvoorbeeld aan dat u uw eigendom in de vorm van uw woning aan uw kinderen of een partner na wilt laten. U kunt het testament voorbeeld daarnaast gebruiken om bijvoorbeeld bepaalde financiële middelen te verdelen, aan de kinderen of aan iemand anders. U kunt er aan de hand van het testament voorbeeld voor zorgen dat precies duidelijk is hoe uw laatste wil in elkaar zit en hoe u ervoor wilt zorgen dat de verdeling zo eerlijk mogelijk plaats zal vinden. Schrijf het testament altijd eigenhandig en plaats onderaan een handtekening, om dit geldig te maken.